Otsingu
    LOTE    FI    Isikuotsing    Minu kirjakast
TÜ on Euroopa Ülikoolide Assotsiatsiooni liige TÜ on Euroopa tunnustatud teadusülikoole ühendava Coimbra Grupi liige

FÜÜSIKAOSAKOND LIITUS FÜÜSIKA INSTITUUDIGA

Alates 1. jaanuarist 2008 on TÜ füüsika-keemiateaduskonna füüsika osakond liidetud Tartu Ülikooli Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna Füüsika Instituudiga
Viie sekundi jooksul suunatakse teid Füüsika Instituudi veebilehele http://www.fi.ut.ee/ (
 Loe edasi )

©Tartu Ülikooli füüsikaosakond